Vallavalitsuse struktuur ja koosseis

 

  Vallavalitsuse struktuur

  Vallavalitsuse koosseis

  Vallasekretäri ametijuhend

   Sotsiaalnôuniku ametijuhend

   Finantsnõuniku ametijuhend

  Ehitusnõuniku ametijuhend