·       VARA MÜÜK

Rannu vald võõrandab:


1. Õpetajate tee 1 korter nr 4
(1-toaline) – hind 50 000 krooni. Korter on 1-toaline, korteri üldpind on 25,7 m2. Ahiküte, ühisveevärk ja -kanalisatsioon.

Korter võõrandatakse otsustuskorras. Tee oma pakkumine vallavalitsus@rannu.ee 

Info korteri kohta tel 53425242 või vallavalitsus@rannu.ee

2. Sõiduauto Toyota Avensis Linea Sol 1,8. Kirjaliku avatud enampakkumise korras. Enampakkumise alghind on 212 000 krooni. Vt auto kohta
siit. Kirjalik enampakkumine esitada kinnises ümbrikus aadressil Rannu vallamaja Vallapalu küla Rannu vald Tartumaa 61116 hiljemalt 11.12.2009 kell 10.00. Pakkumise võib esitada ka e-posti teel vallavalitsus@rannu.ee

 

3. Sõiduauto Ford Focus 1,6 (esmane registreerimine 2002, läbisõit 200 000 km, roheline, sedaan, hooldatud Info-Autos). Auto müügihind on 50 000 krooni. Küsi informatsiooni või tee oma pakkumine e-posti teel vallavalitsus@rannu.ee või tel 53425242.

·       VABAD TÖÖKOHAD

Vabu töökohti ei ole.

·       JÄÄTMEHOOLDUSALASED TEATED

 

JÄÄTMETE VASTUVÕTUKOHAD RANNU VALLAS

 

Ohtlike jäätmete vastuvõtmine:

1)      Rannu alevikus Rannu töökoja värava ees platsil igal kolmapäeval 12.00-14.00;

2)   Rannu Vallavalitsuse korraldatavate kogumisringide ajal.

 

Sorteeritud olmejäätmete kokkukandepunktide asukohad:

1)      Rannu alevikus Rannu töökoja värava ees platsil;

2)      Vallapalu külas kalmistu ees platsil;

3)      Väike-Rakke külas Sangla kaupluse parklas;

4)      Vehendi külas Vehendi puhkekeskuse krundil (mai kuni september).

 

Paber- ja kartongjäätmete kogumismahutid:

1)      Rannu alevikus Rannu töökoja värava ees platsil;

2)      Väike-Rakke külas Sangla kaupluse parklas;

3)      Vallapalu külas kalmistu ees platsil;

4)      Kaarlijärve külas Kaarlijärve 18 elamu sissesõiduteel;

5)      Rannu alevikus korterelamute konteinerite platsil

 

Pakendijäätmete kogumismahutid:

1)      Rannu alevikus Rannu töökoja värava ees platsil;

2)      Vallapalu külas kalmistu ees platsil;

3)      Rannu alevikus Rannu kaupluse juures;

4)      Kaarlijärve külas Kaarlijärve 18 elamu sissesõiduteel;

5)   Kureküla aleviku parklas;

6)   Väike-Rakke külas Sangla kaupluse parklas;

7)   Rannu alevikus korterelamute konteinerite platsil

 

Suurjäätmete vastuvõtt:

Rannu Vallavalitsuse korraldatavate kogumisringide ajal

 

Biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtt:

Kompostimisväljak on Rannu puhasti kõrval. Kogumismahutid on Vallapalu külas kalmistu juures aprillist novembrini.

 

 

OLMEJÄÄTMETE SORTIMISEST RANNU VALLAS

 

1. Olmejäätmete sortimise kohustusest

 

Tänase artikli teema on väga päevakohane, sest alates 1. jaanuarist 2008. aastast ei tohi prügilasse ladestada sortimata olmejäätmeid. Tuletame veelkord meelde, mis on olmejäätmete sortimine, kes seda peab tegema ja kuidas peab olmejäätmeid sortima.

 

1.1. Olmejäätmete sortimine on kodumajapidamises tekkivate olmejäätmete liigiti kogumine ja liigiti paigutamine jäätmekogumismahutitesse. Ainult nõuetele vastava sortimise tulemusel on võimalik olmejäätmete liigiti äraandmine jäätmevedajale.

 

1.2. Olmejäätmete sortimise kohustus on iga jäätmeid tekitava ja neid ära andva isiku kohustus. Kohalik omavalitsus korraldab liigiti kogumist, seega tagab liigiti kogumiseks vastavate avalike jäätmemahutite olemasolu, korraldab kogumisringe või kohustab näiteks korteriühistuid või kortermaju ise endale hankima liigiti kogumiseks jäätmemahuteid. Kogumise lahendus sõltub paljuski sellest, kui palju selle liigi jäätmeid üldse tekib vallas, kus elab 1750 inimest. Kohalikul omavalitsusel on kohustus teostada järelevalvet sorteerimise üle ja kohustuste mittetäitmisel tuleb teha isikule ettekirjutus.

 

1.3. Olmejäätmete liigid. Alates 1. jaanuarist tuleb igal valla jäätmetekitajal muust olmejäätmest eraldi koguda ja liigiti ära anda järgmised 5 olmejäätmeliiki:

1. Paber ja papp

2. Pakend

3. Ohtlikud jäätmed

4. Aia- ja haljastusjäätmed

5. Suurjäätmed

6. Probleemtooted

7. Metallid

8. Põlevjäätmed

9. Sorteeritud olmejäätmed

 

Esimesed 8 jäätmeliiki tuleb eraldada juba kodus muudest tekkivatest olmejäätmetest. Siis võib järele jäänud jäätmeid nimetada sorteeritud olmejäätmeteks ja neid võib paigutada tavalisse olmejäätmete jäätmemahutisse. 

 

II Sortimisjuhend ja sorteeritud olmejäätmete vastuvõtmiskohad

 

Sortimisel lähtutakse esmalt olmejäätmete liikidest, kuid oluline on ka olmejäätmete kvaliteet (materjali puhtus, mitmest liigist koosnev ese).

1. Paber ja papp – jäätmed, mis on tehtud paberist ja papist, mis on ruumiliselt võimalikult kokku pressitud ning mis kõlbavad ümbertöötamiseks (märg ja liialt määrdunud paber ja papp ei sobi ümbertöötlemiseks, see tuleb panna sorteeritud olmejäätmete hulka). Kokkupressimine on selleks, et mahutada rohkem paberit ja pappi jäätmemahutisse. Paberi ja papi konteinerid on Rannu alevikus töökoja ees platsil ja Väike-Rakke külas Sangla poe juures.

 

2. Pakend – tühjad, puhtad (toiduainetest puhtaks pestud või loputatud) ja võimalusel kokkupressitud:

joogikartong (piima-, mahla-, veini- ja jogurtipakendid, mis on kartongist ehk tetrapakend);

plastpakend (jogurti-, kohupiima-, määrdejuustude-, ja võitopsid, toiduainete plastpudelid, plastist kosmeetika pakendid, plastnõud, muud puhtad plastpakendid, kilekotid ja pakkekile);

klaaspakend (igat värvi klaaspudelid ja purgid ja muud klaasist pakendid);

metallpakend (metallist konservitoidupakendite metallkaaned ja korgid, konservpakendid ja -karbid, muud metallpakendid, tühjad aerosoolpakendid (juukselaki, värvi, makrofleksi, õhuvärskendaja)). Kokkupressimine on selleks, et mahutada rohkem pakendeid jäätmemahutisse.

Kui pakend on määrdunud ja teda puhastada ei saa, siis sobib see sorteeritud olmejäätmete hulka.

Pakendi konteinerid on Rannu alevikus töökoja ees platsil, elanike jäätmekonteinerite juures ja kaupluse juures, Vallapalu külas kalmistu ees platsil, Väike-Rakke külas Sangla kaupluse juures platsil.

 

3. Ohtlikud jäätmed – värvid, õlid, ainet sisaldavad aerosoolipudelid, ravimid, päevavalguslambi pirnid, mürgid jms

Ohtlikke jäätmeid saab ära anda igal kolmapäeval kell 13.00-15.00 Rannu töökoja ees platsil ja kord aastas kogumisringi ajal.

 

4. Haljastus- ja aiajäätmed – taimed, puuoksad, puulehed, muru, muld, lillepoti sisu, kõik, mis komposteerub. Aprillikuust paigutab vallavalitsus konteineri Vallapalu külas kalmistu ees platsile kalmistul tekkivatele biolagunevatele jäätmetele. Haljastus- ja aiajäätmete eraldi kogumise ja veo hind on oluliselt kallim, kui tavalise sorteeritud olmejäätmete puhul. Sellepärast on maaomanikel kindlasti kasulikum ja säästlikum neid jäätmeid ise komposteerida ja maaviljeluses taaskasutada. Asulate kortermajades, kus aiamaa puudub, tekib selliseid jäätmeid eeldatavalt vähe ja väheses koguses tohib neid sorteeritud olmejäätmete hulka panna. Kui neid ikkagi tekib suuremas koguses (maja ümbriste koristamisel, puude lõikamisel), siis võib neid ohutus kohas põletada. Kui ka see võimalus puudub, siis tuleb ikkagi tellida jäätmevedajalt ühekordne vedu.

 

5. Suurjäätmed – mööbliesemed (diivanid, kapid, lauad, toolid). Suurjäätmeid saab ära anda valla poolt korraldatud kogumisringi käigu või ise toimetades need Aardlapalu prügilasse, kus neid võetakse vastu sorteeritud olmejäätme hinnaga.

 

6. Probleemtooted – romusõidukid ja romusõidukite osad, vanarehvid, elektroonikaromud (külmkapid, pliidid, pesumasinad, mikrolaineahjud), patareid ja akud. Elektroonikaromusid saab tasuta ära anda selles poes, kus ostate samalaadse toote. Teine võimalus on ise viia elektroonikaromu või vanarehvid Tartu linnas asuvasse jäätmejaama Jaama tn 72a asuvasse keskkonnajaama (tel 7421398). Vanarehve saab tasuta ära anda 8 tk samas kohas või Aardlapalu prügilas. Romusõidukitega tegeleb AS Kuusakoski Teguri 53 (tel 7 367 772). Rannu Vallavalitsus korraldab korra aastas probleemtoodete kogumisringi ja kavandame kogumisvõimalust vallas aastaringselt, kuigi neid jäätmeid tekib koguselt vähe.

 

7. Metallid – metallid suures koguses. AS Kuusakoski Teguri 53 (tel 7 367 772).

 

8. Põlevjäätmed – puit ja plast suures koguses.

 

9. Sorteeritud olmejäätmed – jäätmed, mis jäävad alles peale seda, kui ülejäänud eelnimetatud 8 liiki jäätmeid on nendest eraldatud. Siia kuuluvad ka tekstiilesemed, määrdunud pakendid, määrdunud ja märjad paber ja papp, nahkesemed, tuhk, suitsukonid, mähkmed ja hügieenisidemed, tolmuimeja kotid, katkised nõud, ühekordsed nõud, katkised mänguasjad jne jne.

 

Kokkuvõtteks. Kui iga inimene kogub jäätmeliigid oma üldisest prügist kokku ja paneb need nende jäätmeliikide jaoks paigaldatud jäätmemahutitesse või annab ära kogumisringi ajal, siis võib ülejäänud jäätmed panna segaolmejäätmete mahutisse ja selle sisu loetakse sorteerituks. Seega, isegi, kui olmejäätmete hulgas on märg ja määrdunud ajalehepaber või jogurtine tetrapakk, siis loetakse see ikkagi sorteerituks. Iga uus tegevus võib tunduda keeruline, kuid sorteerimine ei tohiks olla keerulisem, kui poest erinevate kaupade ostmisel valiku tegemine, see eeldab lihtsalt mõtete juhtimist ka sellele uuele rajale. Iga inimene, kes sorteerib prügi, võib ennast sisemiselt kiita, sest ta osutab keskkonnale väärtusliku teene.

 

Juhime tähelepanu sellele, et iga inimene paneks jäätmeid ainult sinna kasti, kuhu neid võib panna ja ei paneks jäätmeid jäätmemahuti kõrvale maha. Konteineril on kirjas informatsioon, millistele jäätmetele see on mõeldud.

 

·       KESKKONNAALASED TEATED

 

·       KOMMUNAALMAJANDUSLIKUD TEATED

AS Emajõe Veevärk klientidele Rannu alevikus ja Kureküla alevikus kehtivad alates 1. juulist 2009. aastast uued ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuste hinnad (käibemaksuga):

1.1. tasu vee eest                                                        – 15 krooni/1 m3;

1.2. tasu heitvee ärajuhtimise eest                                 – 15 krooni/1 m3.